Westerwijk   Home | Contact | Route 
Gebouw | Ruimtes | Verhuur | Agenda

Gebouw

Gebouw Westerwijk is van oorsprong het wijkgebouw van de Petruskerk in Sloterdijk. Op 22 maart 1920 werd de grond, die behoorde tot de gemeente Sloten, gekocht van de Electrische Spoorwegmaatschappij. De gemeente Sloten gaf vlak voor de overname door Amsterdam toestemming om de rooilijn van de achtergevel te overschrijden. Hierdoor kon er een grote zaal worden gebouwd. Het totale bouwterrein was 21 meter breed en moest bebouwd worden met huizen van tenminste 8,5 meter breed (de zogenaamde Slotense regel). Een bijzondere maat, omdat de huizen in Amsterdam maar 6 meter breed mochten zijn.

Architect Ferd. B. Jantzen F. Gzn. ontwierp het gebouw in de Amsterdamse Schoolstijl. Kenmerkend hiervoor is de symmetrische opzet. Ook opmerkelijk is de eenheid in de gevelwand, die wordt benadrukt door de ramen met onderbroken steilen. De Grote zaal (oorspronkelijk Gehoorzaal genoemd en uitspringend uit de achtergevel) is versierd met glas-in-loodramen. Deze ramen bevatten bijbelse voorstellingen. Gebouw Westerwijk werd in 1926 in gebruik genomen.